W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży akcji, otrzymanych pierwotnie jako opcje? - OpenLEX

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży akcji, otrzymanych pierwotnie jako opcje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2014 r. pracownik w ramach programu motywacyjnego otrzymał od polskiego pracodawcy opcje na akcje spółki notowanej na nowojorskiej giełdzie, których przed upływem określonego czasu nie może sprzedać, ani zamienić na akcje. W październiku 2016 r. zrealizował opcję poprzez ich zamianę na akcję i w tym samym miesiącu dokonał ich sprzedaży na giełdzie w USA. Należność za sprzedane akcje, pomniejszona o prowizję i opłaty za transakcję oraz koszty zamiany opcji na akcje, wpłynęła na walutowe konto pracownika w listopadzie 2016 r.

W jakim miesiącu powstaje przychód z kapitałów pieniężnych, który należy wykazać w PIT-38?

Co jest przychodem oraz kosztem uzyskania przychodów?

Czy dochodem do opodatkowania będzie kwota otrzymanej należności na rachunek bankowy, która została pomniejszona o cenę wykonania opcji?

Po jakim kursie przeliczamy przychód, koszty oraz dochód?

Czy w przedstawionej sytuacji powstają różnice kursowe?

Jeżeli tak, jak należy je wykazać w zeznaniu rocznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX