W którym momencie rozpoznać przychód z kompensaty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zajmująca się budownictwem i remontami mieszkań zakupiła nieruchomość od osób fizycznych z przeznaczeniem pod budowę oraz dalszą sprzedaż. Na zakupioną nieruchomość była już wcześniej nałożona hipoteka przymusowa. Spółka zapłaciła pierwszą ratę za nabytą nieruchomość, po czym w związku z warunkami umowy sprzedający miał uzyskać z sądu zgodę na zmianę sposobu zabezpieczenia w ten sposób, że w miejsce hipoteki przymusowej na nieruchomość do określonej sumy ustanowione zostanie zabezpieczenie w postaci określonej kwoty poprzez jej wpłatę do depozytu sądowego. Sprzedający nie wywiązał się z tego i została na niego nałożona kara umowna - na wartość zabezpieczenia nieruchomości tzn. hipoteki przymusowej. Wraz z naliczeniem odsetek od kary umownej całkowita jej kwota była większa od wartości pozostałej do spłacenia przez spółkę dla sprzedających i podjęto zapis o ich kompensacie.

Czy naliczona i skompensowana część kary umownej stanowi dla spółki przychód podatkowy?

Czy w przypadku spłacenia hipoteki przymusowej nałożonej wcześniej na nabytą nieruchomość będzie ona stanowić koszt podatkowy dla spółki?

Czy jeśli skompensowana część kary umownej nie będzie stanowić przychodu podatkowego, to czy w przypadku sprzedaży nieruchomość jej wartość (w celu wyliczenia podstawy opodatkowania) będzie pomniejszona o tę część, która wcześniej nie została zapłacona sprzedawcy (tylko skompensowana)?

Podam, że dla ww. sprawy przykłady liczbowe to: kwota hipoteki przymusowej - 250.000 zl; kwota kary umownej wraz z odsetkami - 300.000 zł; kwota pozostałej części zobowiązania do spłacenia za nabytą nieruchomość - 280.000 zł; kwota przelewu za pierwszą część - 200.000 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX