Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2015 r.

PYTANIE

W którym momencie powstaje przychód z tytułu ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych innych niż dla ratowania życia, wykonywanych przez lekarza na rzecz szpitala?

Lekarz w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi zdrowotne dla szpitala. W ramach podpisanego kontraktu otrzymuje stałe zryczałtowane honorarium, plus dodatkowe opłaty w ramach ustalonego limitu (ilość tzw. punktów X cena za punkt). Ponadto po wyrażeniu zgody przez NFZ dla szpitala za udzielone ponadlimitowe świadczenia zdrowotne, lekarz wystawia dodatkowy rachunek dla szpitala za te usługi.

Czy pomimo tego, że lekarz nie ma bezpośredniej umowy z NFZ, powinien tak rozpoznawać datę przychodu jak szpital?

Czy w przypadku, gdy ponadlimitowe świadczenia nie dotyczą ratowania życia, przychód powstaje w dacie zapłaty, bądź też w tym przypadku w miesiącu, w którym szpital uznaje lekarza, podaje mu za jakie świadczenia i na jaką kwotę może wystawić rachunek?

Zaplata następuje w terminie 14 dni, więc może nie zawierać się w tym samym miesiącu. Natomiast, gdy ponadlimitowe świadczenia zdrowotne zostały wykonane dla ratowania życia, w miesiącu ich wykonania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?