W którym momencie powstaje przychód z nieodpłatnego otrzymania licencji? - OpenLEX

W którym momencie powstaje przychód z nieodpłatnego otrzymania licencji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2010 r.

PYTANIE

W 1998 r. krajowa spółka akcyjna otrzymała od austriackiej spółki ze swojej grupy kapitałowej nieodpłatną licencję niewyłączną na korzystanie z programu komputerowego (prawo do korzystania i modyfikowania kodu źródłowego - tzw. licencja deweloperska). Polska spółka korzysta z tej licencji nieodpłatnie do dziś.

W którym momencie powstał dla polskiej spółki przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, tzn. czy w momencie udzielenia licencji (1998 r.), czy też może zastosowanie znajduje tu art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p. i przychód ten należałoby rozpoznawać co roku, za każdy rok korzystania?

Czy też może na koniec wykonania usługi, czyli np. teraz za okres 10 lat?

W jaki sposób należy sformułować porozumienie, które będzie potwierdzać ustną umowę zawartą w 1998 r., aby można było uznać, że przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia już się przedawnił albo też zgodnie z prawem dopiero wystąpi i trzeba go będzie wykazać w bieżącej czy przyszłej deklaracji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?