Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Spółka zawarła umowę oddelegowania personelu ze spółką z grupy (dotyczy prezesa firmy). Umowa została zawarta w lutym 2011 r. Zapisy umowy odnoszą się do przeszłości, tj. data rozpoczęcia usługi jest wskazana jako maj 2010 r. Za okres od maja 2010 r. do marca 2011 r. otrzymaliśmy jedną notę debetową. W umowie jest podana stawka miesięczna oraz jest zapis o rozliczeniach kwartalnych pomiędzy firmami.

Czy Spółka postąpi prawidłowo uznając, że obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstaje na koniec okresu rozliczeniowego, za który uznaje się ostatni dzień kwartału?

Czy za okres przeszły od maja 2010 r. do marca 2011 r. należy ustalać analogicznie moment powstania obowiązku podatkowego (kwartalnie i skorygować deklaracje VAT), czy uznać że za przeszły okres wykonanie usługi nastąpił na koniec całego okresu tj. z upływem marca 2011 r.?

Czy jest możliwe uznanie przez US, ze obowiązek w stosunku do przeszłego okresu powstawał miesięcznie (kwota wynagrodzenia za usługę jest podana w wysokości za miesiąc)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?