Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2014 r.

PYTANIE

Nasza spółka z początkiem tego roku zmieniła zasady rozpoznawania przychodów i kosztów z tytułu wykonanych robót budowlanych do prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Do tego roku fakturowane etapami prace były ujęte do sprzedaży. Poniesione koszty na kontrakcie ujęte były do kosztu uzyskania przychodu. Obecnie przebiega to w następujący sposób:

Wykonane prace fakturowane są po wykonaniu etapu robót i księgowane na rozliczenia międzyokresowe przychodów, a do sprzedaży ujmowane będą z chwilą zakończenia prac budowlanych po podpisaniu protokołu odbioru domu.

W analogiczny sposób prezentujemy koszty. Do końca tego roku w kosztach ujmowane były koszty współmierne do zafakturowanej sprzedaży (tworzyliśmy rezerwy na poniesione, a nie zafakturowane koszty).

W którym momencie rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku VAT?

Oczywiście z chwilą zapłaty, ale gdy nie mamy zapłaty, to od którego momentu liczyć 30 dni od wykonanej usługi?

Fakturowanie odbywa się bez zmian i wynika z umowy o budowę domu (a więc po wykonaniu części prac, ale nie towarzyszy im cząstkowy protokół odbioru).

Czy te trzydzieści dni mamy liczyć od podpisania protokołu końcowego, czy też od wystawienia faktury cząstkowej, gdyż z umowy wynika, że prace są fakturowane po ich wykonaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?