Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy fundacją zatrudniającą pracowników. Od 1.07.2020 r. będziemy mieli obowiązek stosowania ustawy o PPK. Przy czym zawarcia umowy o zarządzanie PPK musimy dokonać do 27.10.2020 r., a zawarcia umowy o prowadzenie PPK do 10.11.2020 r.

Skoro ww. umowy możemy zawrzeć w terminie późniejszym niż 1 lipca, to od kiedy powinniśmy naliczać i potrącać z wynagrodzenia składki na PPK?

Czy od 1 lipca, czy od miesiąca, w którym zawrzemy umowy, czyli nawet od listopada 2020 r.?

Jeżeli powinniśmy naliczać składki od lipca, to co z nimi robić do momentu podpisania stosownych umów, czy trzymać na wyodrębnionym koncie bankowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?