W którym momencie opodatkować odsetki uzyskane z tytułu pożyczki udzielonej spółce z o.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna udzieliła, w ramach działalności gospodarczej, pożyczki spółce z o. o., w której jest udziałowcem. Spółka posiada udział w gruncie. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki i odsetek została wpisana w KW hipoteka umowna jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności. Termin spłaty pożyczki określony jest na dzień 31 grudnia 2016 r. Odsetki są naliczane miesięcznie ale ich spłata ma nastąpić razem z kapitałem. Pożyczkodawca chce wcześniej posiadać grunt, więc zaplanowano, że spółka sprzeda pożyczkodawcy swój udział w gruncie (który stanowi zabezpieczenie pożyczki). Na gruncie jest plan zagospodarowania przestrzennego, wobec tego sprzedaż nastąpi ze stawką VAT 23%. Sprzedaż będzie następowała w 3 transzach co kwartał. Pożyczkodawca zapłaci przelewem za grunt tylko wartość VAT, natomiast kwota netto będzie potrącana z pożyczki. Po przeprowadzeniu całej transakcji pozostanie tylko wartość pożyczki stanowiąca różnicę.

W którym momencie odsetki od pożyczki staną się przychodem podatkowym?

Czy przy zapłacie każdej transzy za grunt powinno się kalkulować zapłatę proporcjonalnie na kapitał i odsetki, które w tym momencie staną się przychodem podatkowym?

Czy całą wartość odsetek można pozostawić niezapłaconą i uznać, że zapłata za grunt rozlicza się tylko z kapitałem pożyczki, a odsetki pozostają niezapłacone?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access