W którym momencie nauczycielka będzie musiała odpracować, aby skorzystać z prawa do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia? - OpenLEX

W którym momencie nauczycielka będzie musiała odpracować, aby skorzystać z prawa do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka mianowana szkoły podstawowej zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy z czterdziestoletnim stażem zwróciła się z pytaniem czy mogłaby skorzystać z pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia. Obecnie przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a ostatni 182 dzień okresu zasiłkowego upłynąłby 1.03.2023 r. Jaki okres zatrudnienia należy uwzględnić do warunku 7 lat poprzedzających datę rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia, gdyby chciała go rozpocząć od 26.01.2023 r. – czy będzie to okres wyłącznie ostatnich 7 lat poprzedzających datę rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia tj. od dnia 26.01.2016 r. do 26.01.2023 r.? W wyżej wymienionym okresie siedmiu lat poprzedzających datę 26.01.2023 r. nauczycielka będzie miała tylko 1 dzień nieobecności z powodu strajku oraz 179 dni choroby. Czy to oznacza, że obecnie możemy udzielić jej urlopu dla poratowania zdrowia od 26.01.2023,a nawet ostatecznie od 27.01.2023 r.? Czy dzień 28.01.2023 r. który jest już w tym przypadku 181 dniem choroby (w okresie 7 lat poprzedzających urlop zdrowotny) powoduje, że prawo do uzyskania urlopu zacznie się wydłużać i trwającą nieobecność będzie trzeba dopracować, aby skorzystać z prawa do pierwszego urlopu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX