Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik zwolniony z VAT (nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, PKPiR) wykonuje usługi szkoleniowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W którym momencie należy wykazać powstanie przychód do opodatkowania?

1) W październiku otrzymał zadatek na poczet przeprowadzenia kursu w styczniu 2011 r. w wysokości 40% całkowitej należności.

Czy przychód w wysokości kwoty już otrzymanej wystąpi w październiku, czy też dopiero w styczniu ubiegłego roku?

2) W październiku otrzymał również 100% wpłatę za szkolenie, które odbędzie się w listopadzie.

Czy przychód powstanie w październiku, czy też w listopadzie?

Opłaty za szkolenia są wnoszone za pośrednictwem banku lub do rąk własnych podatnika. Podatnik nie wystawia faktur tylko rachunki.

Czy otrzymanie wpłaty za pośrednictwem banku powoduje obowiązek wystawienia rachunku w momencie wpływu na konto?

Jeśli tak, to czy treść rachunku powinna być taka jak treść na wyciągu bankowym "zadatek na poczet szkolenia w dniach ......; opłata za kurs w dniach....;"?

Czy wystwienie rachunku o takiej treści spowoduje powstanie przychodu w dniu wystawienia rachunku, czy też rachunek należy wystawić dopiero po wykonaniu usługi, a w PKPiR odnotować tylko przyjęcie wpłaty na podstawie wyciągu bankowego, dowodu kasowego, zdarzenia nie powodujące przychodu podatkowego?

Jak rozróżnić pojęcia: świadczenie ostateczne - zapłata z góry (powodujące powstanie przychodu), a zaliczka, zadatek które nie maja charakteru definitywnego, a tym samym nie powodują jeszcze przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację