Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W roku 2013 sprzedaliśmy kontrahentowi towar. W tym samym roku z powodu braku zapłaty skierowaliśmy sprawę na drogę sądową. W księgach rachunkowych wyksięgowałam płatność na należności dochodzone na drodze sądowej. W roku 2015 postanowiliśmy skorzystać z ulgi na złe długi. Dnia 10 lipca 2015 r. wysłałam informację do dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego. Informacja została odebrana przez dłużnika. Na należność nie dokonałam odpisu aktualizującego w księgach.

Kiedy będę mogła spisać należność netto w koszty uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację