W którym momencie dokonać korekty kosztów w związku z korektą ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2019 r. nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek. Informację taką otrzymaliśmy z ZUS na początku 2020 r.

Czy korektę kosztów uzyskania przychodu o składki ZUS, w części finansowanej przez pracodawcę i zaliczone uprzednio do jego kosztów uzyskania przychodów, należy ująć w 2019 r. czy w 2020 r.?

Nadpłacone składki ZUS zostały zaliczone na poczet bieżących zobowiązań ZUS, tj. luty 2020 r. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. nie zostało jeszcze zatwierdzone.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access