Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka realizuje usługi budowlane dla publicznych zamawiających. Spółka prze dwa lata realizowała budowę, co miesiąc wystawiała faktury za odebrane zakończone elementy zadania, które są podstawą do zapłaty części wynagrodzenia (na fakturze wpisywała prace za okresy miesięczne, ale fakturowała odebrane elementy zgodnie z terminami wskazanymi w terminarzu fakturowań). Kwota faktur częściowych nie mogła przekroczyć 95% wartości umowy. Ostatnią fakturę częściową spółka wystawiła w 2015 r. Obecnie będzie wystawiać ostateczną fakturę (w listopadzie 2016 r.). Spółka zgłosiła gotowość do odbioru końcowego w maju 2016 r., ale zamawiający przesuwał ten termin. Podczas końcowego odbioru zamawiający wykrył wady i usterki, które spółka musiała poprawić. Po zakończeniu napraw spółka w lipcu 2016 r. zgłosiła zamawiającemu, iż usterki zostały naprawione. Po tym fakcie zamawiający wezwał spółkę do przedstawienia harmonogramu odbioru końcowego po poprawach. Spółka zaproponowała termin, jednak zamawiający znów go przesunął na jesień 2016 r.

W którym momencie dla spółki powstaje obowiązek podatkowy z tytułu VAT od ostatecznego rozliczenia?

Czy 30 dni od daty pierwotnego zgłoszenia gotowości do odbioru, który miał miejsce w maju 2016 r. (w tym czasie spółka nie znała wartości robót, jaką zaakceptuje zamawiający przy odbiorze i jaką zapłaci), czy też 30 dni od dnia, kiedy spółka zgłosiła zamawiającemu, iż usunęła usterki (zgłoszenie to miało miejsce w lipcu 2016 r., ale w tym momencie spółka wciąż nie znała wartości, jaką zamawiający zapłaci)?

Zgodnie z umową, spółka może wystawić fakturę dopiero po odbiorze końcowym do 14 dni od odbioru końcowego. Na fakturze będzie podany okres prac za 1 stycznia 2016 r. do 9 września 2016 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?