W którym miesiącu szkoła powinna otrzymywać stawki dotacji zaktualizowane na podstawie metryczki subwencji oświatowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2019 r.

PYTANIE

Organ dotujący wypłacał w 2018 r. dotację dla uczniów szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik rachunkowości (waga P12) dotację w kwocie 166,00 zł miesięcznie. W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18.12.2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 zawód ten został zakwalifikowany do wagi P17 i stawka wyniosła 106,00 zł (z uwzględnieniem metryczki subwencji oświatowej z 2018 r.) W dniu 25.02.2019 r. otrzymano metryczkę subwencji oświatowej na rok 2019. W wyniku przeliczenia stawki dotacji dla ucznia kształcącego się w zawodzie technik rachunkowości stawka wyniesie 111,00 zł. 1. Czy w miesiącu styczniu i lutym 2019 r. szkoła powinna otrzymywać dotację na ucznia w kwocie 166,00 zł (tak jak w grudniu 2018 r.), czy 106,00 zł (stosując metryczkę subwencji oświatowej 2018 r. i rozporządzenie w sprawie subwencji oświatowej na rok 2019)? W przypadku, gdy należna kwota dotacji w styczniu 2019r. wyniosłaby 106,00 zł różnica pomiędzy stawką wypłaconą w grudniu 2018 r., a styczniową zmniejszyłaby się więcej niż 25%, czy zatem należy zwiększyć dotację, aby zapobiec zniżce większej niż 25%? 2. W którym miesiącu szkoła powinna otrzymywać stawki dotacji zaktualizowane na podstawie metryczki subwencji oświatowej 2019 roku, jeśli gmina otrzymała metryczkę subwencji oświatowej 25.02.2019 r.? 3. W którym momencie należy uwzględnić zapisy wynikające z art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX