Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Zgodnie z regulaminem wynagrodzeń obowiązującym w sp. z o.o. wynagrodzenia wypłacane są pracownikom z dołu, do 5-go następnego miesiąca po m-cu, za który są należne. Oprócz wynagrodzeń, z rocznego funduszu nagród, pracownikom przyznawane są nagrody uznaniowe. W regulaminie nie jest określony termin wypłaty tych nagród. Przyjęte jest natomiast, że ich wypłata następuje w dwóch terminach: w połowie roku (np. w czerwcu lub lipcu) oraz w grudniu. Uzależnione jest to od decyzji zarządu spółki.

Czy jeżeli nagrody wypłacone zostały 11.07.2017 r., a składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP od tych nagród zapłacone zostały do 15.08.2017 r., to nagroda wraz ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę stanowią koszt uzyskania przychodu w lipcu 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?