Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową sporządzającą sprawozdanie Rb-N kwartalnie.

W jakim wierszu i kolumnie należy ująć:

1.

Należność konta 231 wynikająca z wystawionej noty obciążeniowej dla innej jednostki celem refundacji kosztów wynagrodzenia?

2.

Należności konta 221 wynikającej z noty obciążeniowej wystawionej dla wykonawcy który nie wywiązał się z umowy. Nota ta wskazuje wysokość kar umownym nam należnych?

3.

Należność konta 234 wynikająca ze stałej zaliczki naszego pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?