Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2017 r.

PYTANIE

W którym miejscu (sekcji) wzoru standardowego formularza ogłoszenia przekazywanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej należy zamieścić informacje o podstawach wykluczenia i dokumentach, jakich zamawiający będzie żądał na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu? W którym miejscu (sekcji) wzoru standardowego formularza ogłoszenia przekazywanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej należy zamieścić informacje o dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które w BZP zamieszcza się w sekcji III.6 ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?