Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim dniu powinno być przekazane wynagrodzenie nauczycielowi za miesiąc listopad 2013 r., kiedy 1 listopada wypada w piątek (dzień ustawowo wolny od pracy), 2 listopada - sobota (dzień wolny od pracy), 3 listopada - niedziela?

Czy dokonanie przelewu w dniu 4 listopada 2013 r., będzie naruszeniem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację