Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpis aktualizujący wartość środka trwałego w budowie należy ująć w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej w pozycji: "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych", w przypadku gdy inwestycja jest zaniechana i niezlikwidowana, natomiast jeśli inwestycja jest zaniechana i zlikwidowana w pozycji "Inne koszty operacyjne"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?