Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać bezzwrotne subwencje z powiatowego urzędu pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń?

Pomoc związana była z sytuacją COVID-19.

Czy powinny to być pozostałe przychody operacyjne, czy subwencje w pozycji rachunku zysków i strat?

To samo pytanie dotyczy umorzenia ZUS z tarczy - jest to pozostały przychód operacyjny czy subwencja w prezentacji w sprawozdaniu finansowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?