W której pozycji części A - działalność operacyjna należy wykazać korektę wyniku finansowego z uwagi na ujmowanie wpływów z tytułu najmu nieruchomości w części B rachunku przepływów pieniężnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

Spółka posiada nieruchomość zakwalifikowaną do inwestycji. Zgodnie z KSR wpływy z tytułu najmu tejże nieruchomości wykazuje w rachunku przepływów pieniężnych w części B - wpływy z działalności inwestycyjnej.

W której pozycji części A - działalność operacyjna należy wykazać korektę wyniku finansowego z uwagi na te operacje, przy założeniu, że spółka sporządza RPP metodą pośrednią?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access