W której pozycji bilansu należy wykazać przychody z odsetek i prowizji od pożyczek? - OpenLEX

W której pozycji bilansu należy wykazać przychody z odsetek i prowizji od pożyczek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o., która ma w przedmiocie działalności między innymi pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z. Spełniamy wymogi zapisane w ustawie o kredycie konsumenckim. Udzielamy pożyczek osobom fizycznym ze środków spółki. Przychody nasze to przychody tylko z odsetek i prowizji od pożyczek.

W której pozycji rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym powinniśmy pokazywać przychody w części A czy w części G?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX