W której kategorii wykazać raty odroczone, których termin płatności jeszcze nie minął?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik posiada zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. Dwie raty podatku ma odroczone - jedna rata płatna w miesiącu kwietniu 2016 r. (należność główna, odsetki, opłata prolongacyjna), druga w maju 2016 r. W dniu 13 marca 2016 r. została ogłoszona upadłość podatnika. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tj. należność główna zostanie zgłoszona w kategorii drugiej, a odsetki w kategorii trzeciej prawa upadłościowego.

W której kategorii wykazać raty odroczone, których termin płatności jeszcze nie minął? Czy wygasić je i zaliczyć do kategorii drugiej i trzeciej, czy potraktować je jako koszty postępowania upadłościowego (art. 230 p.u.). Istnieje ryzyko, że syndyk nie zapłaci tych odroczonych rat? Jak wykazać ratę podatku od nieruchomości za miesiąc marzec 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX