W którą kolumnę PKPiR należy księgować opłaty skarbowe od pełnomocnictw udzielanych podatnikowi przez jego klientów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podatnik VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki - opłaty skarbowe od pełnomocnictw opłacane, z rachunku bankowego swojej firmy na konto różnych Urzędów Miasta na podstawie wyciągu bankowego, czy koniecznie musi do tego wystawiać dowody wewnętrzne?

Podatnik w tym celu założył tzw. konto pomocnicze (subkonto) i z tego konta ponosi opłaty skarbowe od pełnomocnictw udzielanych mu przez jego klientów. Z dokumentu bankowego wynika, że opłata jest ponoszona przez podatnika z jego konta i w tytule przelewu jest opis "opłata od pełnomocnictwa", Opłaty te są wkalkulowane w cenę usługi prawniczej i nie są zwracane przez klienta, wynika to z umowy pomiędzy klientem a podatnikiem.

Czy w tej sytuacji taka opłata winna być księgowana w kolumnie 13, czy jednak w kolumnie 10?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX