Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2011 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1f u.p.d.o.f.: W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

(...) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Które wartości składników przedsiębiorstwa należy sumować, ustalając koszt uzyskania przychodów na podstawie ww. przepisu?

Czy oprócz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zapasów również aktywa, takie jak gotówka w kasie, środki na rachunkach bankowych, należności?

Czy wartość składników przedsiębiorstwa należy pomniejszyć o wartość zobowiązań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?