W jakim zakresie starosta może badać zgodność z MPZP, w sytuacji, gdy PINB wyda pozwolenie na użytkowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie z zakresu prawo budowlane i prawo nieruchomości. Inwestor buduje osiedle domów jednorodzinnych dwulokalowych. W pozwoleniu na budowę inwestycja prowadzona jest na 1 działce. Ma ona ponad 4.000 m2. Minimalna powierzchnia działki zgodnie z MPZP wynosi 800 m2. Inwestor planuje podzielić działki w oparciu o art. 95 pkt 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – dalej u.g.n. Działki będą miały trochę powyżej 400 m2 i stanowić będą współwłasność w udziale po 50% właścicieli lokali odrębnych mieszczących się w tym domu jednorodzinnym. Decyzja będzie lada dzień.

Czy w takim przypadku PINB dokona odbioru (PINB bada zgodność z MPZP) oraz czy starosta wyda zaświadczenie o samodzielności lokalu?

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048) – dalej u.w.l. ustanowienie odrębnej własności następuje zgodnie z MPZP.

W jakim zakresie starosta może badać zgodność z MPZP, w sytuacji, gdy PINB wyda pozwolenie na użytkowanie?

Czy wydzielając działki zgodnie z prawem starosta lub PINB w dalszym ciągu bada zgodność w tym zakresie (tj. w zakresie powierzchni działki) z MPZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX