Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy § 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z 7.10.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów - dalej r.s.w.t.o. dotyczy wszystkich transportów odpadów (np. między zbierającymi), czy tylko na składowisko? Czy dla transportu będzie wymagany komplet dokumentów - § 8 ust. 2 pkt 1-4 r.s.w.t.o., czy dowolny z nich? Czy posiadanie "podstawowej charakterystyki odpadów" jest i będzie konieczne tylko w przypadku odpadów kierowanych na składowisko? W jakim zakresie r.s.w.t.o. dotyczy przedsiębiorcy - wytwórcy odpadów komunalnych (brak obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów), od którego spółka gminna odbiera odpady komunalne kierowane na składowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?