W jakim zakresie radny może korzystać z przysługujących mu uprawnień kontrolnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z art. 24 ust. 2 u.s.g., który mówi iż: "W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej".

W jakim zakresie radny ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów z pracy audytora wewnętrznego – dotyczy gromadzenia dokumentów w czasie wykonywania zadań zapewniających (akta bieżące), sporządzanie sprawozdań z zadań zapewniających, fotografowanie dokumentacji, przesyłanie dokumentacji drogą e-mailową?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access