Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W świetle orzeczeń zmiana decyzji ostatecznej w trybie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. może być dokonana tylko w granicach stanu faktycznego sprawy pierwotnej.

W jakim zakresie powinien złożyć wniosek przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na zbieranie odpadów i chce dodać kolejne rodzaje odpadów przewidziane do zbierania lub ma zamiar wykreślić kilka rodzajów odpadów z decyzji?

Czy może być wydane drugie zezwolenie na zbieranie odpadów (w przypadku aktualnie posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów) dla tego samego przedsiębiorcy, dla tego samego obszaru prowadzonej działalności (nr działki, miejsc magazynowania) ale dla innych rodzajów odpadów?

Mile widziane orzeczenia sądów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?