Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie art. 138o p.z.p. (jako zamówienie na usługi społeczne) - będzie miał zastosowanie przepis art. 144 ust. 1c p.z.p., tzn. czy zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, powinien zamieścić ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych (pomimo, że nie miał obowiązku zamieszczać innych ogłoszeń dot. tego postępowania)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?