Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przetargu nieograniczonym jednym z kryteriów oceny ofert było doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji umowy. Jeżeli osoba wykonała 5 i więcej usług o określonych parametrach - uzyska 15 pkt. Wykonawca wskazał, że osoba którą dysponuje, wykonała 8 usług, tym samym jego oferta uzyskała 15 pkt.

Czy na etapie realizacji umowy wykonawca dokonując zmiany osoby musi przedstawić osobę, która wykonała 8 usług, czy może być to osoba, która wykonała 5 usług?

Jaki zapis wstawić do umowy, aby regulował tę kwestię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?