W jakim wymiarze przysługuje urlop szkoleniowy na przygotowanie do egzaminu prokuratorskiego? - OpenLEX

W jakim wymiarze przysługuje urlop szkoleniowy na przygotowanie do egzaminu prokuratorskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim wymiarze przysługuje urlop szkoleniowy na przygotowanie się do egzaminu prokuratorskiego aplikantowi aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej w świetle przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Radzie Sadownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2020 r., poz. 1366) i kodeksu pracy? Pracownik, który odbywa aplikację uzupełniającą prokuratorską w KSSiP wniósł o udzielenie urlopu szkoleniowego w wymiarze 21 dni w związku z przystąpieniem do egzaminu prokuratorskiego. W świetle przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o KSSiP aplikantowi aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej przysługuje 30 kolejnych dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. W tym samym okresie aplikantowi przysługuje prawo do płatnego urlopu na przygotowanie się do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego (art. 37 h ust. 2 u.k.s.s.p.). Powyższe przepisy nie określają wymiaru urlopu na przygotowanie się do egzaminu zawodowego sędziowskiego i prokuratorskiego, dlatego pracodawca posiłkował się w tym zakresie kodeksem pracy, przyjmując, że egzamin prokuratorski należy rozumieć jako egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy i na podst art. 1031 § 2 pkt 3 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) przyznał pracownikowi 6 dni urlopu szkoleniowego a nie 21 dni, o ile wnosił pracownik. Czy pracodawca prawidłowo określił wymiar urlopu szkoleniowego w tym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX