W jakim trybie zamawiający powinien przeprowadzić postępowanie, w związku z modyfikacją planowanego zamówienia? - OpenLEX

W jakim trybie zamawiający powinien przeprowadzić postępowanie, w związku z modyfikacją planowanego zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający pierwotnie w planie zamówień publicznych na rok 2021 przewidywał przeprowadzenie postępowania za 1.000.000,00 zł netto. Postępowanie zostało podzielone na 2 części. Pierwsza część postępowania została przeprowadzona w kwietniu, natomiast co do części drugiej postępowanie ma być przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2021 r. Postępowanie przeprowadzone w kwietniu opiewało na kwotę 300.000 zł netto, postępowanie to było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie unijne), ze względu na całościową kwotę 1.000.000,00n zł netto, o której mowa powyżej. Aktualnie okazało się, że ze względu na to, że zostały aneksowane umowy (czego zamawiający nie przewidywał na etapie określania całościowej kwoty 1.000.000,00 zł i w chwili wszczynania postępowania pierwszej części) nie będzie przeprowadzone postępowanie na drugą część na pozostałą kwotę 700.000,00 zł netto. Aktualnie zamawiający chce przeprowadzić postępowanie nie na kwotę 700.000,00 zł a na kwotę 200.000,00 zł netto.

W jakim trybie zamawiający ma przeprowadzić to postępowanie (w krajowym czy unijnym) biorąc pod uwagę fakt że początkowo postępowanie przewidywane było na 1.000.000,00 zł netto a obecnie wychodzi łącznie 500.000,00 zł netto?

Poza częścią drugą tego postępowania na kwotę 200.000,00 zł netto w tym roku zamawiający nie przewiduje już przeprowadzania postępowań na taki asortyment więc nie ma szans na osiągnięcie zakładanej kwoty 1.000.000,00 zł netto.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX