W jakim trybie starosta przyjmuje informację o zmianie danych instalacji? - OpenLEX

W jakim trybie starosta przyjmuje informację o zmianie danych instalacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim trybie starosta przyjmuje informację o zmianie danych instalacji (art. 152 ust. 7 pkt 3 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś.)?

Prowadzący instalację zgłasza zmianę parametrów (zmiana nieistotna). Starosta analizuje dane pod kątem sprawdzenia, czy nie mamy do czynienia ze zmianą istotną skutkującą koniecznością dokonania ponownego zgłoszenia. Ponowne zgłoszenie przyjmujemy w trybie milczącej zgody 31 dnia od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadkach uzasadnionych możliwe jest wniesienia sprzeciwu. Możliwe jest też wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - wówczas przyjęcie zgłoszenia następuje z datą wydania zaświadczenia. Użytkownik może też rozpocząć eksploatację zmienionej instalacji z chwilą dokonania ponownego zgłoszenia. W przypadku informacji o zmianie danych nie mamy do czynienia ze zgłoszeniem, nie wystąpią przesłanki do wniesienia sprzeciwu, a więc także nie ma podstaw do wydania zaświadczenia.

Czy również można rozpocząć eksploatację z chwilą przekazania zmiany danych?

Wydaje się, że informacja o zmianie danych jest czynnością wyłącznie porządkową. Z drugiej strony starosta musi sprawdzić dane przekazane w informacji porównując z wcześniejszymi.

Czy w ogóle można mówić o przyjęciu informacji o zmianie danych, jeżeli starosta potwierdza po analizie, że to faktycznie tylko zmiana danych?

Jakie terminy tu obowiązują i tryb załatwienia?

Czy to też milcząca zgoda (nie ma przesłanek do wniesienia sprzeciwu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX