Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim trybie powinna być zaopiniowana przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego ekspertyza sanitarna, o której mowa w § 18 rozporządzenia Ministra Środowiska z 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz. 523) - dalej r.s.o., tj. dołączanej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska w przypadku skracania 50-letniego okresu zakazu budowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?