Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat zawarł z gminą umowę – na podstawie art. 250 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – dalej u.f.p. – zgodnie z którą, gmina miała udzielić powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Powiat, zgodnie z umową, przesłał gminie dokumenty wymagane do przekazania dotacji, ale gmina oświadczyła, że odstępuje od umowy i dotacji nie przekaże. Termin zapłaty dotacji upłynął 30.11.2019 r. Powodem jaki wskazała gmina jest trudna sytuacja finansowa gminy, z powodu której rada gminy podjęła uchwałę o uchyleniu swojej poprzedniej uchwały, która taką pomoc – dotacje – powiatowi udzieliła.

Jaki jest tryb dochodzenia od gminy należności? Cywilny (pozew o zapłatę – w trybie kpc) czy administracyjny (tj. egzekucja należności publicznoprawnych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – ponieważ dotacja to należność publicznoprawna – art. 60 u.f.p.)? Czy nieprzekazanie dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 8 pkt 1 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych) i powiat powinien zgłosić to naruszenie do właściwego rzecznika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?