Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Udzielenie zamówienia na usługi transportu sanitarnego podlega reżimowi prawa zamówień publicznych, albowiem transport sanitarny nie jest świadczeniem zdrowotnym (zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w Serwisie Prawo i Zdrowie). Z kolei udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego podlega reżimowi art. 26-27 ustawy o działalności leczniczej.

Jaki tryb (reżim prawny) należy zastosować (przetarg czy konkurs ofert, a może oba tryby) w sytuacji, gdy podmiot leczniczy zamierza udzielić zamówienia obejmującego jednocześnie świadczenia zdrowotne ratownika oraz usługi transportu sanitarnego, tj. karetka z ratownikiem-kierowcą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?