W jakim terminie wydaje się decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela, który złożył wniosek w listopadzie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego 10 listopada 2022 r. W jakim terminie wydaje się decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego dla takiego nauczyciela, zważywszy że - zgodnie z art. 9b ust 3 ustawy Karta Nauczyciela: Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, natomiast zgodnie z art. 9b ust 3a: Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Czy jeśli nauczyciel złoży wniosek np. 10 listopada lub np. 28 grudnia danego roku wniosek może zostać rozpatrzony w następnym roku kalendarzowym skoro przepis art. 9b ust 3 i 3a reguluje, że decyzję należy wydać w danym roku? Należy zaznaczyć, że kwestia zmiany wysokości wynagrodzenia nie jest tu istotna (szkoła niepubliczna).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX