W jakim terminie starosta może zatwierdzić wydatek potwierdzający przeprowadzenie szkolenia? - OpenLEX

W jakim terminie starosta może zatwierdzić wydatek potwierdzający przeprowadzenie szkolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor placówki jest od października na urlopie dla poratowania zdrowia. 21 marca wpłynęło do powiatu pismo z wnioskiem dyrektora o przyznanie dofinansowania na szkolenie które odbyło się w dniach 26-27.02.2022 r. Jednocześnie wpłynęła faktura z dnia 22.02.2022 r. oraz potwierdzenie zapłaty dokonane przez dyrektora dnia 14.02.2022 r. Czy w związku z faktem złożenia wniosku i faktury po terminie starosta może zatwierdzić wydatek? Czy nie będzie to naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Czy wniosek dyrektora będącego na urlopie rozpatruje starosta czy wicedyrektor zastępujący dyrektora w szkole na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, wicedyrektor zastępuje nieobecnego dyrektora z mocy prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX