W jakim terminie przedsiębiorca powinien złożyć sprawozdanie do wójta w trybie art. 9n u.u.c.p.g. z okresu od początku roku do dnia zaprzestania działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne złożył wniosek do gminy o wypisanie z rejestru działalności regulowanej (zakończył działalność w danej gminie).

W jakim terminie powinien złożyć sprawozdanie do wójta w trybie art. 9n ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) – dalej u.u.c.p.g. z okresu od początku roku do dnia zaprzestania działalności (uzyskania informacji o wypisaniu z RDR)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX