Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 8 lipca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2015 r.

PYTANIE

Z umowy na wykonanie prac projektowych wynika, że wykonawca udziela rękojmi do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji za wady obiektu wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy. Ww. odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych mija 31 grudnia 2016 r. Dokumentacja projektowa została przekazana zamawiającemu 22 lipca 2011 r.

Czy ewentualne zgłoszenie roszczenia w związku z wadami dokumentacji projektowej jest w chwili obecnej przedawnione?

Biuro projektów twierdzi, że umowa na wykonanie prac projektowych ma charakter umowy o dzieło. Wobec tego, zastosowanie znajdują do niej przepisy art. 627–646 k.c. Zgodnie z art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła. Oddanie dzieła w tym przypadku będzie oznaczać przekazanie dokumentacji. Z kolei zgłoszenie szkody nastąpiło 1 grudnia 2014 r. zatem ponad trzy lata od daty oddania projektu. W związku z tym autor projektu stoi na stanowisku, iż wszelkie roszczenia z ww. projektem uległy przedawnieniu już w 2013 r. Dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych związanych z ewentualną wadliwością projektu.

Czy wykonawca prac projektowych ma rację w opisanym powyżej stanie faktycznym?

W jakim terminie przedawniają się roszczenia w związku z wadami dokumentacji projektowej, jeśli umowa o jej wykonanie ma charakter umowy o dzieło?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację