Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szalak Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca złożył wniosek o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników młodocianych do OHP na początku września. W związku z powyższym, aby otrzymać refundację mógł podpisać umowę z uczniem dopiero od następnego dnia od złożenia wniosku (taką informację otrzymał z OHP) w tym przypadku od 7 września 2011 r. Umowa musi być zawarta na 2 lata i kończyć się 6 września 2013 r. Młodociany rozpoczął naukę teoretyczną od 1 września 2011 r.

Czy są jakieś przeszkody, aby taką umowę zawrzeć? Czy uczeń w związku z powyższym nie będzie mógł zostać dopuszczony do egzaminu razem z innymi uczniami z tego samego roku, którzy praktykę rozpoczęli od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?