Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 4.04.2017 r. nauczycielka została zawieszona w pełnieniu obowiązków do czasu wyjaśnienia sprawy. Dnia 2.06.2017 r. wpłynęło postanowienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie dotyczące uchylenia zaskarżonej decyzji. Od niniejszego pisma przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. W takim przypadku, kiedy należy przywrócić nauczycielkę do pracy? Czy nauczycielka powinna zostać przywrócona do pracy dopiero po otrzymaniu pisma o uprawomocnieniu przedmiotowego postanowienia, czy też po upływie 7 dni, które przysługuje stronom na wniesienie zażalenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?