W jakim terminie organ prowadzący powinien podjąć uchwałę o nadaniu imienia szkole podstawowej? - OpenLEX

W jakim terminie organ prowadzący powinien podjąć uchwałę o nadaniu imienia szkole podstawowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu prowadzącego wpłynął wniosek o nadanie imienia szkole podstawowej. Wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne. Zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli organ prowadzący rozpatruje wniosek w terminie 60 dni. Czy oznacza to, że w terminie 60 dni od wpływy wniosku powinniśmy podjąć uchwałę w tej sprawie? Z harmonogramu dołączonego do wniosku wynika, że planowany termin nadania szkole imienia to 22 kwietnia 2022 r. Czy w takiej sytuacji uchwałę można podjąć przed ww. dniem, a w chwili obecnej tylko poinformować pismem dyrekcję szkoły o akceptacji wniosku i planowanym podjęciu uchwały przed dniem 22 kwietnia 2022 r.? Jak w tej sytuacji powinien postąpić organ prowadzący?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?