Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2009 r.

PYTANIE

W jakim terminie należy zaksięgować składki na Fundusz Pracy należne od przedsiębiorcy w świetle nowych przepisów?

Przedsiębiorca wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc do ostatniego dnia roboczego tego miesiąca. Wypłata wynagrodzenia następuje 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który wynagrodzenie jest należne.

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i przedsiębiorcy, FP oraz FGŚP od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy od przedsiębiorcy naliczone i opłacone wg jednej deklaracji ZUS.

Czy należy składki na Fundusz Pracy od pracowników i przedsiębiorcy księgować oddzielnie, w różnych miesiącach - memoriałowo od pracowników i kasowo od przedsiębiorcy?

Czy muszę obligatoryjnie stosować metodę memoriałową - wynagrodzenia i ZUS od pracowników w przypadku dochowanych terminów płatności, czy mogę stosować metodę kasową?

Czy wypłatę wynagrodzenia za miesiąc lipiec dnia 3 sierpnia w przypadku, gdy wynagrodzenia są wypłacane w ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc należy uważać za wypłatę po terminie i do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć dopiero w miesiącu sierpniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację