Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od września zatrudnimy nauczyciela na podstawie art. 7 ust. 1a-1d i 1ba ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. W związku z tym powstaje pytanie, kiedy jest termin wypłaty wynagrodzenia - czy pierwszego dnia każdego miesiąca, czyli jak nauczyciel, czy z dołu, tak jak pracownicy administracji i obsługi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację