Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2016 r.

PYTANIE

Prowadzę działalność weterynaryjną PKD-75.00.Z. Obecnie podatek dochodowy rozliczam wg zasad ogólnych. Od 2017 r. chciałbym przejść na kartę podatkową. W ramach prowadzonej działalności świadczę usługi w głównej mierze na rzecz rolników tj. zarówno rolników ryczałtowych jak i rolników, będących czynnymi podatnikami VAT. Obecnie zatrudniam w niepełnym wymiarze czasu pracy technika weterynarii.

W jakim terminie należy powiadomić właściwy urząd skarbowy o zmianie formy opodatkowania?

Czy utrzymując powyższe zatrudnienie mogę skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej?

Czy świadczenie usług weterynaryjnych dla ww. grup odbiorców wyłącza z opodatkowania w formie karty podatkowej?

Czy rozliczając podatek dochodowy w formie karty podatkowej można korzystać z usług innego lekarza weterynarii na podstawie zawartej umowy zlecenia lub też na podstawie wystawionej faktury przez lekarza weterynarii, prowadzącego własną działalność gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?