W jakim terminie należy poinformować nauczycieli mianowanych o ograniczeniu wymiaru zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy dwóch nauczycieli tego samego przedmiotu zatrudnionych na podstawie mianowania:

1.

Nauczyciel dyplomowany obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim (od 22 stycznia 2014 r. do 22 lipca 2014 r.) następnie na urlopie rodzicielski (od 23 lipca 2014 r. do 20 stycznia 2015 r.), następnie będzie korzystał z urlopu uzupełniającego za rok 2014 (8 tygodni – od 21 stycznia 2015 r. do 17 marca 2015 r.). Nauczyciel wróci po urlopach do pracy.

2.

Nauczyciel mianowany zatrudniony na podstawi mianowania obecnie zatrudniony w pełnym etacie (część godzin od nauczyciela który przebywa na urlopie macierzyńskim). Od 1 września 2014 r. planuje się przydzielić pierwszemu nauczycielowi po uśrednieniu 9/18 godzin (1/2 etatu), drugiemu nauczycielowi po uśrednieniu 6/18 godzin. Jednak w związku z nieobecnością pierwszego nauczyciela, drugi będzie miał przydzielone wszystkie godziny.

Kiedy trzeba poinformować pierwszego nauczyciela o zmniejszeniu liczby godzin, (ten który przebywa na urlopie macierzyńskim) i drugiego nauczyciela o rozwiązaniu umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX