W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować naliczoną karę umowną? - OpenLEX

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować naliczoną karę umowną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową (urząd pracy). W grudniu 2010 r. potrącono kontrahentowi przy zapłacie za fakturę kary umowne. Wykonana usługa była sfinansowana najpierw ze środków budżetu jst, a następnie zrefundowana ze środków Funduszu Pracy i oddana na budżet jst. Naliczoną karę umowną zaklasyfikowano do § 0970 i oddano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (pod który podlega nasza jednostka). W 2011 r. okazało się, że kara umowna którą potrąciliśmy z faktury powinna stanowić dochód Funduszu Pracy, wobec czego należy w 2011 r. oddać te pieniądze na Fundusz Pracy (dział 853 rozdz. 85322 § 0970).

W jakim paragrafie budżetowym (dział 853 rozdział 85333) należy zaksięgować oddanie tej kary?

Czy należy potraktować to jako wydatek (jaki paragraf) czy może zaksięgować jako umniejszenie obecnych dochodów w paragrafie 0970?

Proszę również o wskazanie księgowania na kontach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?