Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287), w art. 53a przyznano nauczycielowi stażyście odbywającemu staż na stopień nauczyciela kontraktowego jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1.000 zł.

W jakim paragrafie należy ująć powyższe świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?